fb tt
Heart Score - Ryzyko sercowo-naczyniowe

Heart Score -
Ryzyko sercowo-naczyniowe

Ten kalkulator został opracowany na podstawie wiarygodnych badań przeprowadzonych na olbrzymiej liczbie osób. Pozwala oszacować Twoje ryzyko w okresie 10 lat obserwacji. Po jego wypełnieniu uzyskasz prosty komentarz na temat tego jakie nieprawidłowości stwierdzono na podstawie podanych przez Ciebie danych i co powinieneś zrobić. Zawsze wydruk (aby zapisać w opcji wydruk wybierz „zapisz jako pdf”) możesz zabrać ze sobą, aby przedyskutować z lekarzem.