fb tt
Dekalog potrzeb polskiej kardiologii

„Sercu na ratunek” – to myśl przewodnia tegorocznego, już XXVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W tym roku podjęto dyskusję o niezaspokojonych potrzebach zdrowotnych w kardiologii, z uwzględnieniem wytycznych ogłoszonych podczas sierpniowego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Eksperci PTK podjęli temat „Dekalogu potrzeb polskiej kardiologii”, wśród których znalazła się konieczność zniesienia limitów na procedury kardiologiczne oraz kardiochirurgiczne, jak również rozszerzenie terytorialne Krajowej Sieci Kardiologicznej. Prof. Mitkowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zwrócił również uwagę na konieczność usprawnienia systemu refundacji, co pozwoli na sprawniejsze i szybsze wdrażanie nowoczesnych technologii lekowych. Istotnym elementem dekalogu był również temat wdrażania programów opieki koordynowanej, powszechnego dostępu do innowacyjnych terapii lekowych dla pacjentów z niewydolnością serca oraz możliwość opisywania wyników badań obrazowych w zakresie chorób serca przez kardiologów.

Jakie z tego wnioski dla pacjenta?

Wdrażanie dobrych dla chorych zmian to proces, cieszy jednak fakt, że eksperci dostrzegają rzeczywiste problemy i potrzeby pacjentów i podejmują działania, które mają w sposób realny poprawić codzienność osób cierpiących na choroby serca i układu krążenia. Celem specjalistów jest również objęcie możliwie dużej ilości chorych opieką koordynowaną, która znacząco usprawnia proces diagnostyki i dalszego prowadzenia chorych po ścieżce leczenia.