fb tt
Jak rozmawiać z lekarzem

Jak rozmawiać z lekarzem

W trakcie wizyty w poradni warto pamiętać, że obie strony (Ty i Twój lekarz) macie bardzo duży wpływ na przebieg wizyty oraz na to, na ile w trakcie tego spotkania uda się osiągnąć cele leczenia. Ponieważ zazwyczaj wizyta lekarska trwa ograniczoną ilość czasu, warto się do niej właściwie przygotować tak, aby jak najlepiej wykorzystać te cenne minuty.

Warto pamiętać o zabraniu ze sobą wyników badań – nie zawsze lekarz ma dostęp do wszystkich badan które są ważne dla przebiegu leczenia.

Przed rozmową z lekarzem warto też przemyśleć pytania, które chciałbyś mu zadać dotyczące leczenia, przyjmowanych leków, objawów i sposobów dbania o zdrowie.

Pamiętając, że czas przeznaczony na wizytę jest stosunkowo krótki, zastanów się, które kwestie są najważniejsze w trakcie tej wizyty, czyli najbardziej pilne lub najbardziej wpływające na Twoje samopoczucie. Postaraj się skoncentrować na celu spotkania i tematach ważnych dla Twojego zdrowia i samopoczucia.

PAMIĘTAJ! Lekarz jest po to, aby pomóc Ci czuć się jak najlepiej.

Jest to łatwiejsze, jeżeli ułatwisz mu zdobycie informacji na temat swojego zdrowia mówiąc o tym co Ciebie niepokoi w Twoim samopoczuciu, które z zaleceń są dla Ciebie szczególnie trudne do wprowadzenia, lub informując go o leczeniu u innych specjalistów czy przyjmowaniu leków innych niż kardiologiczne.

Dla osiągnięcia dobrych efektów leczenia ważne jest, abyś otwarcie mówił o kwestiach, które są ważne dla zdrowia, nawet jeżeli są dla Ciebie trudne lub wstydliwe. Celem wizyty u lekarza nie jest ocena Twojej osoby lub Twoich nawyków, ale znalezienie jak najlepszych sposobów na zachowanie zdrowia i poprawę jakości Twojego życia.

Poniżej znajdziesz listę najważniejszych tematów, których omówienie może ułatwić współpracę z lekarzem i sprawić, że leczenie kardiologiczne będzie jak najbardziej skuteczne.

Stan zdrowia

Najważniejsze dolegliwości kardiologiczne

Inne rozpoznane choroby i objawy

Nowe objawy i zmiany w samopoczuciu (od czasu poprzedniej wizyty)

Stan psychiczny (np. zaburzenia snu, przygnębienie, lęk)

Leki

Obecnie przyjmowane leki kardiologiczne (miej ze sobą listę leków i dawek)

Leki od innych specjalistów (miej ze sobą listę leków i dawek)

Leki bez recepty (obecnie przyjmowane)

Suplementy / witaminy / zioła (obecnie stosowane)

Codzienne nawyki ważne dla zdrowia i styl życia

Zalecenia od innych specjalistów (zwróć uwagę czy są spójne z zaleceniami kardiologa)

Aktywność fizyczna

Jakość snu

Aktywność seksualna

Palenie tytoniu

Dieta

Nawyki żywieniowe, sól (szczególnie ważna dla osób z niewydolnością serca)

Woda, bilans płynów (szczególnie ważny dla osób z niewydolnością serca)

Alkohol

Zdarza się, że w trakcie rozmowy z lekarzem nie zostaną poruszone ważne dla Ciebie tematy. Aby uniknąć takich sytuacji warto przygotować listę pytań do lekarza, która będzie pomocna w zapamiętaniu, jakie kwestie istotne dla Twojego zdrowia chciałbyś z nim omówić. Lista ta powinna być ułożona w kolejności ważności tak, aby najpilniejsze lub najistotniejsze kwestie zostały wyjaśnione na początku rozmowy.

Przydatne może być również robienie notatek zawierających najważniejsze zalecenia, jeżeli lekarz nie będzie mógł przekazać Ci ich w formie pisemnej. Jeżeli odczuwasz taką potrzebę, możesz również poprosić lekarza, aby informacje dotyczące leczenia przekazał w obecności osoby bliskiej (np. członka Twojej rodziny, z którym jesteś w poradni). W ten sposób ułatwisz sobie zapamiętanie najważniejszych kwestii. I pamiętaj, że zawsze kiedy zalecenia lekarza są dla Ciebie niejasne, możesz poprosić o ich wytłumaczenie. To Ty będziesz przyjmował leki i podejmował codzienne decyzje mające wpływ na Twoje samopoczucie i zdrowie, dlatego masz prawo zadbać o to, aby zalecenia były dla Ciebie zrozumiałe.