fb tt
Skala CHA2DS2–VASc

Migotanie przedsionków może utrzymywać się stale (utrwalone, przetrwałe) lub pojawiać się tylko okresowo (napadowe). Niezależnie od czasu trwania i częstości występowania migotania przedsionków oraz przyczyny wywołującej tę arytmię, większość pacjentów z migotaniem powinna lub wręcz musi przyjmować leki przeciwkrzepliwe. Głównym celem takiego leczenia jest zmniejszenie częstości występowania zatorów pochodzących z serca oraz ich następstw, a zwłaszcza występowania udaru mózgu. 

Indywidualną decyzję dotyczącą potrzeby leczenia określonym preparatem przeciwkrzepliwym zawsze podejmuje lekarz prowadzący wspólnie z pacjentem a skala CHA2DS2–VASc podpowiada, czy takie leczenie jest potrzebne. Ty też możesz to sprawdzić używając naszego kalkulatora.

Uwaga: stosowane obecnie w Polsce leki przeciwkrzepliwe w terapii migotania przedsionków to preparaty z grupy NOAC (apiksaban, dabigatran, rywaroksaban) lub antagoniści witaminy K (acenokumarol i warfaryna) 

Uwaga: kwas acetylosalicylowy, czyli aspiryna zmniejsza aktywność płytek krwi ale nie jest lekiem przeciwkrzepliwym, który można stosować zapobiegawczo u chorych z migotaniem przedsionków (o ile nie wystąpią inne dodatkowe choroby)

Uwaga: powyższe zalecenia odnoszą się również do większości osób z trzepotaniem przedsionków

CHA2DS2–VASc - leczenie przeciwkrzepliwe w migotaniu przedsionków

Skala CHA2DS2–VASc
sprawdź czy musisz przyjmować leki przeciwkrzepliwe z powodu migotania przedsionków
Wybierz płeć
Mój wiek
Choruję na niewydolność serca
— lub stwierdzono u mnie zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory EF ≤40% w badaniu obrazującym serce (echo, scyntygrafia, rezonans magnetyczny)
— lub rozpoznano u mnie kardiomiopatię przerostową
Choruję na nadciśnienie tętnicze
— lub moje ciśnienie nie jest wysokie, ale stosuję leki przeciwnadciśnieniowe
Choruję na cukrzycę
— każdego typu, która jest leczona farmakologicznie lub insuliną
Przebyłam/Przebyłem udar mózgu
— lub przejściowe niedokrwienie mózgu (TIA)
— lub incydent zatorowości obwodowej, np. zator do tętnic kończyn górnych lub dolnych, zator do tętnic krezkowych (ostre niedokrwienie jelit) i inne zatory
Rozpoznano u mnie zawał serca lub miażdżycę tętnic szyjnych
— lub miażdżycę tętnic kończyn dolnych, górnych, krezkowych
— lub blaszki miażdżycowe w aorcie

Interpretacja wyniku:

Pamiętaj indywidualną decyzję podejmuje zawsze lekarz prowadzący!

Twoje punkty: