fb tt
Do grona partnerów Akademii dołączają kolejne organizacje!

Akademia Pacjenta Kardiologicznego to przede wszystkim platforma edukacyjna, której zadaniem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat chorób kardiologicznych głównie u osób dorosłych. Nie możemy jednak zapominać o edukacji najmłodszych oraz ich rodziców, bo dobrze wyedukowane dziecko to zdrowszy i świadomy dorosły. Dlatego z przyjemnością ogłaszamy, że do grona partnerów naszej Akademii dołączają: Fundacja Serce Dziecka oraz Fundacja Serce Anielki.

Fundacja Serce Anielki powstała z potrzeby podnoszenia świadomości społecznej na temat roli edukacji i profilaktyki w procesie zapobiegania chorobom kardiologicznym, a tym samym zapobieganiu traumom związanym z diagnozą, oczekiwaniem na przeszczep czy stratą osoby bliskiej. Fundacja powstała z potrzeby serca i trudnych doświadczeń założycieli, którzy chcą zmieniać ten świat tak, aby podobnych tragedii możliwie unikać. Rolą Fundacji jest także uświadamianie, że bycie dawcą organów to przywilej i dar. Organizacja ma na swoim koncie wyjątkowe kampanie społeczne oraz szereg innych inicjatyw, których zadaniem jest realizacja kluczowej misji Fundacji.

Fundacja Serce Dziecka powstała po to, aby pomagać dzieciom z wrodzonymi wadami serca, stanowiąc w ten sposób wsparcie dla rodziców szukających dla swoich pociech pomocy. Fundacja skupia się przede wszystkim na edukacji odnośnie wrodzonych wad serca, ale również organizuje turnusy i obozy rehabilitacyjne, zbiórki pieniędzy na zakup sprzętu czy pobyty w szpitalu. Ponadto przedstawiciele Fundacji biorą udział w konferencjach naukowych, ale również sami organizują tego rodzaju przedsięwzięcia, wydają książki i łączą świat i potrzeby rodziców chorych dzieci ze środowiskiem ekspertów.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie zrobimy wiele dobrego na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób serca i układu krążenia.