fb tt
Krajowa Sieć Kardiologiczna – co oznacza dla samych pacjentów?

O ile samo wprowadzenie pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej nie budzi wątpliwości, o tyle w zakresie detali wciąż trwa burzliwa dyskusja. Póki co pacjenci z województwa mazowieckiego (pilotażowo) będą mogli zostać objęci opieką w ramach Sieci. Na podstawie analizy i wniosków z przebiegu projektu, założenia Sieci Kardiologicznej zostaną wdrożone w kilku innych województwach, docelowo w całej Polsce.

Do głównych założeń Krajowej Sieci Kardiologicznej należy objęcie opieką pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym, wadami zastawkowymi, zaburzeniami rytmu i przewodzenia oraz niewydolnością serca. Celem programu jest przyspieszenie i uproszczenie diagnostyki pacjentów kardiologicznych. W praktyce oznacza to, że pacjent trafiający do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu 30 dni trafi pod opiekę specjalisty kardiologii, otrzyma w tym czasie diagnozę oraz koordynatora. Do dyspozycji pacjentów będzie specjalna infolinia kardiologiczna. W ramach programu będzie wykorzystywana również opieka telemedyczna (nie mylić z telekonsultacją). Jednym z kluczowych założeń programu jest poprawa opieki ambulatoryjnej tak, by możliwie unikać hospitalizacji.

Głównym koordynatorem programu jest Narodowy Instytut Kardiologii im. kardynała Stefana Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Zachęcamy do wysłuchania relacji z posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia w zakresie wprowadzenia Krajowej Sieci Kardiologicznej.

https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Kardiologia/Senat-Krajowa-Siec-Kardiologiczna-ma-przyspieszyc-diagnostyke-i-leczenie-chorob-serca,220655,1014.html