fb tt
Pacjenci kardiologiczni z 7 województw z szansą na lepszą diagnostykę i leczenie

Sieć kardiologiczna to program mający na celu optymalizację diagnostyki i leczenia pacjentów kardiologicznych. Pilotaż programu ruszył na Mazowszu już w 2021 roku, od 1 kwietnia 2023 roku dołączy 6 kolejnych województw.

Do pilotażowego programu zakwalifikowano 7 województw: Mazowieckiego, Śląskiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Łódzkiego oraz Małopolskiego. Warunkiem przyjęcia pacjenta do programu jest rozpoznanie jednej z 4 jednostek chorobowych: nadciśnienia tętniczego opornego lub wtórnego, niewydolności serca, nadkomorowego i komorowego zaburzenia rytmu i przewodzenia oraz wad zastawkowych serca.

Jakie korzyści dla pacjenta niesie Sieć Kardiologiczna?

Program skierowany jest obecnie do około 100 000 pacjentów z 7 wymienionych województw. Skoordynowana ścieżka leczenia pacjentów kardiologicznych ma na celu usprawnienie diagnostyki i poprawę jakości leczenia pacjentów. Dodatkowo pacjenci będą mieli lepszy dostęp do konsultacji specjalistycznych. Program ma również podnieść poziom satysfakcji pacjenta.

Jak się zgłosić do programu?

Warunkiem zgłoszenia jest przede wszystkim rozpoznanie jednej z 4 wyżej wymienionych jednostek chorobowych. Pacjenta może zgłosić lekarz POZ, lekarz poradni kardiologicznej lub oddziału o profilu kardiologicznym lub chorób wewnętrznych. Następnie kwalifikację do programu przeprowadza lekarz specjalista ze współpracującej w ramach Sieci przychodni kardiologicznej, pacjent dodatkowo musi spełnić pewne kryteria.

Kompleksowa opieka kardiologiczna to odpowiedź na aktualne wyzwania polityki zdrowotnej. Dzięki Krajowej Sieci Kardiologicznej pacjenci mają szansę na leczenie na miarę światowych standardów.