fb tt
Profilaktyka CHUK

Choroby serca i układu krążenia to jedna z najczęściej występujących przyczyn zgonów, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mimo licznych akcji edukacyjnych oraz nowoczesnych metod leczenia, statystyki nie są łaskawe dla pacjentów kardiologicznych. Tymczasem kluczem jest profilaktyka, czyli zapobieganie lub wczesne wykrywanie choroby, co pozwala znacząco niwelować ryzyko zachorowania na przewlekłe schorzenie.

Co to jest program profilaktyki CHUK?

Jest to program stworzony dla osób, które są szczególnie narażone na choroby układu krążenia. Dla nich opracowano Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, który ma na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie chorób kardiologicznych, jak również promocję zdrowego stylu życia. Istotnym celem programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności Polaków z powodu chorób układu krążenia.

Kto może przystąpić do programu?

Każda osoba, która jest w wieku od 35 do 65 lat i dotychczas nie rozpoznano u niej choroby układu krążenia i która w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystała z badań w ramach Profilaktyki CHUK.

Jak i gdzie się zgłosić?

Program realizowany jest przez poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, dlatego trzeba zapytać w swojej poradni o możliwość wzięcia udziału w programie. Świadczenia realizowane są bezpłatnie, wystarczy poprosić o skierowanie swojego lekarza POZ.

Korzyści z udziału w programie

Kluczową korzyścią jest podniesienie swojej wiedzy na temat chorób układu krążenia oraz ewentualnie pacjent (jeśli zostanie zakwalifikowany jako osoba o podwyższonym ryzyku zachorowania) będzie miał możliwość wczesnego wykrycia choroby, a więc zminimalizuje ryzyko długotrwałej utraty zdrowia.

Zachęcamy do korzystania! Więcej informacji na stronie www.pacjent.gov.pl