fb tt
Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca

Narodowy Instytut Kardiologii realizuje projekt skierowany do pacjentów z niewydolnością serca. Celem inicjatywy jest podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawa jakości życia chorych z niewydolnością serca.

Kluczowym założeniem projektu jest wdrożenie modelu telemedycznej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik komunikacji i transferu danych.  Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich pacjentów z niewydolnością serca. Mogą oni być włączani do programu pod koniec hospitalizacji, jak również podczas wizyt ambulatoryjnych. Ponadto projekt zakłada również szeroko zakrojone działania edukacyjne i informacyjne, a ich celem jest podniesienie świadomości na temat profilaktyki i specyfiki chorób serca i układu krążenia.

Istotnym założeniem projektu jest koordynacja opieki nad pacjentami z niewydolnością serca na poziomie POZ, AOS i szpitala oraz opracowanie standardów opieki telemedycznej nad tą grupą chorych.

Projekt w praktyce

Pacjent zakwalifikowany do projektu jest monitorowany poprzez kontrolę masy ciała i ciśnienia. Odbywa się to za pomocą platformy internetowej oraz zintegrowanych urządzeń – wagi, ciśnieniomierza i smartfonu. Nieodłącznym elementem realizacji projektu są również wizyty kontrolne.

Ważnym elementem są również działania profilaktyczno – promocyjne. Ich założeniem jest podnoszenie wiedzy wśród pacjentów na temat choroby, jak również profilaktyki. Materiały edukacyjne dostępne są dla pacjentów w strefie dla Pacjenta oraz na platformie internetowej.

Webinar dla pacjentów

W ramach edukacji chorych przygotowano webinar, w którym udział bierze dr hab. Tomasz Rywik – jeden z inicjatorów Akademii Pacjenta Kardiologicznego. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia materiału!

https://www.youtube.com/watch?v=Dx7hwstUzq0