fb tt
Zmiany w POZ już od 1 lipca 2022. Co z pacjentami kardiologicznymi?

Już jutro wchodzi w życie zarządzenie, które 29 czerwca opublikował Narodowy Fundusz Zdrowia. Od 1 lipca w ramach POZ będzie można wykonać 9 dodatkowych badań diagnostycznych. A co się zmieni dla pacjentów kardiologicznych?

Narodowy Fundusz Zdrowia kładzie duży nacisk na promocję programów profilaktycznych, w tym szczególnie w zakresie programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. W ramach zwiększenia ilości wykonywanych badań profilaktycznych, będzie wyliczany dodatek motywacyjny, który ma zachęcać lekarzy do promocji profilaktyki.

Ważne!

Należy jednak pamiętać, że duża odpowiedzialność ciąży również na pacjentach. Warto pytać lekarzy o badania i prosić o skierowania w ramach programów profilaktycznych. Wykonanie choćby podstawowych badań i wczesne wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu, znacząco ogranicza ryzyko zachorowania lub powikłań.